fbpx

Typiske gener ved manglende vedligeholdelse

Typiske gener ved manglende vedligeholdelse

Dårligt indeklima, som øger risikoen for allergi, hovedpine, træthed etc.
Stort indhold af støv, pollen og co2 i luften.
For høj luftfugtighed, som kan skabe grobund for mug og skimmelsvamp.
Øget brandfare i ventilations systemet, da støvet i kanalerne let kan antændes.
Problemer med for høj varmeudvikling i boligen.

Stigende elforbrug og støjgener fra ventilations systemet.
Hvis du selv har problemer med allergi eller luftvejsproblemer, er det muligt, at dine symptomer er stærkest, når du er hjemme eller på arbejde. Hvis det er tilfældet, kan et dårligt indeklima være problemet, også selv om der er installeret et ordentligt ventilations system i boligen.
Både skimmelsvamp og støvpartikler lagres i fugten i rummet og kan irritere slimhinder eller give allergiske reaktioner.
Den urene og fugtige luft, som suges ud fra køkken, gang, badeværelse m.m., gør kanaler og rør beskidte, hvorfor rensning i faste intervaller er yderst nødvendigt for at vedligeholde og bevare et sundt indeklima.